Her på siden vil du blive præsenteret for de faser af babys mentale udvikling, der er i vente. Ved at kende til de forskellige faser vil du lettere kunne forberede dig. Tålmodighed og kærlighed er nøgleordene, når det kommer til at håndtere disse tigerspring. 

Her er de 10 tigerspring

Ja, der er tale om tigerspring i flertal – faktisk skal dit barn tage hele 10 tigerspring i den kommende tid. Det første tigerspring vil forventeligt blive taget efter omkring 5 uger, mens det tiende og sidste vil blive taget efter ca. 75 uger. 

De 10 tigerspring / mentale spring:

  1. Første spring – Baby begynder at kunne se farver og bliver desuden fascineret af kontraster og lys (der er helt overordnet fokus på sanserne) – 5 uger
  2. Andet spring – Baby lærer i denne fase sin stemme at kende, ligesom barnet får øjnene op for sine hænder og fingre – og mulighederne for at bruge disse legemer – 8 uger
  3. Tredje spring – Baby begynder at kunne holde hovedet selv og bliver desuden bedre til at bruge arme, ben og hænder – 12 uger
  4. Fjerde spring – Baby begynder at pludre, trille omkring og kan i det hele taget flere ting selv – 19 uger
  5. Femte spring – Halvvejs igennem de 10 tigerspring begynder baby nu at forstå afstande og sammenhænge – 26 uger
  6. Sjette spring – Babys sprog udvikler sig markant, og baby er i stand til at kategorisere ting. Barnet er i det hele taget travlt beskæftiget med at undersøge verden – 37 uger
  7. Syvende spring – Baby er mere bevidst og begynder at få øjnene op for, at man via handlinger kan få bestemte reaktioner – 46 uger
  8. Ottende spring – Barnet går i denne fase fra baby til tumling, og det kommer bl.a. til udtryk ved øget bevidsthed og forståelse – 55 uger
  9. Niende spring – Barnet har fået sin egen vilje, og det kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Du vil opleve, at barnet i højere grad modsætter sig og prøver grænser af – 64 uger
  10. Tiende spring – Barnet er blevet mere bevidst om sin egen person og begynder i stigende grad at vise opmærksomhed og omsorg for andre mennesker – 75 uger

Tigerspring faserne forklares mere uddybende på linket. Ovenstående er blot en kort gennemgang af faserne. På anviste hjemmeside vil du i øvrigt kunne læse en masse om, hvordan du håndterer barnet i de forskellige faser.