Aftensmaden kan hurtigt ende i kaos, så det ender med at blive alt andet end hyggeligt. Mange forældre oplever stor frustration i forbindelse med aftenmåltidet, og det er ikke altid børnenes skyld. Se her, hvad du kan gøre for at undgå at arbejdsmaden bliver forvandlet til kaos i stedet for hygge. Du kan finde mere inspiration til aftensmad her.

#1: Du har ikke klare forventninger til måltidet

Det er langt nemmere at komme i mål med et godt måltid, hvis du i forvejen har gjort dig nogle tanker om, hvad du forventer. Du bør derfor gøre det klar over for både dig selv og dine børn, hvad du forventer, når I spiser aftensmad sammen.

Du kan eksempelvis fortælle dine børn, hvorvidt de skal sidde pænt, hvor længe de skal blive siddende, indtil alle er færdige, og hvorvidt de have kammerater med hjem til mad, eller om dette udelukkende ses som familietid, hvor alle er samlet.

Når der er sat ord på forventningerne, bliver det nemmere for børnene at indfri dem – og du ved samtidig, hvornår aftensmåltidet kan anses som værende en succes. Du er derfor i din gode ret til at være skuffet, hvis forventningerne ikke bliver indfriet, men du får nemmere ved at registrere, når børnene rent faktisk overholder forventningerne til aftenmåltidet.

#2: Du lader ikke børn være børn

Selvom du kan lide struktur, ordentlighed og renlighed, betyder det ikke, at børnene absolut ikke må lege med maden. Hvis barnet endnu ikke er nået en alder, hvor det kan spise med kniv og gaffel og generelt overholde de regler, der gælder for god madskik, kan du hurtigt komme til at overreagere.

Det handler ikke om at irettesætte børnene, men om at skabe de bedste og mest trygge rammer for aftenmåltidet. Du kan eksempelvis gøre spisetid til hyggetid med splatmats, som fanger det, der ryger på gulvet, så det ikke bliver svinet til. På den måde kan du i stedet koncentrere dig om at hygge ved spisebordet i stedet for at fokusere på orden.

#3: Husk at inddrage børnene i samtalen

Det er vigtigt, at I snakker sammen under måltiden – og det gælder især om at inddrage børnene. Det handler i høj grad om at være sammen som familie, og det er nu engang nemmest, hvis I husker at tale med hinanden.

Det er dig, der som voksen, er med til at sætte stemningen og rammerne for de samtaler, der foregår omkring spisebordet. Det er derfor vigtigt, at du og din partner husker at inddrage børnene, så I har mulighed for at tale med dem.

Det kan samtidig være en god idé at forhøre jer hos børnene – har de nogle input til, hvad der gør aftenmåltidet til en hyggelig stund med hele familien? Måske taler de voksne for meget i et sprog, som børnene ikke forstår eller ikke synes er spændende.

#4: Inddrag børnene i måltidet

Det er ikke altid nok, at I blot spiser sammen. I mange tilfælde er det en god idé at lade børnene have indflydelse på, hvad I skal spise – og samtidig lade dem være med til at tilberede maden. Det vil de lære meget af, og så får de også et ansvar for aftenmåltidet.

I sidste ende vil det gøre, at de føler sig mere forpligtet til at være med til at gøre aftenmåltidet til en hyggelig stund, hvor alle har noget at skulle sige. Du kan derfor nå langt, hvis du inddrager børnene før, under og efter måltidet.